รวมผลฟาร์ม

ได้มีความตั้งใจที่จะรวบรวมเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร หรือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคโนโลยีเกษตร เพื่อมานำเสนอแบ่งปันความรู้ให้กับ เกษตรกรมือใหม่ เกษตรกรทั่วไป จนถึงผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้ด้านการเกษตร

www.facebook.com/RuamPholFarm