ศัตรูและโรคพืชตระกูลส้ม

ศัตรูและโรคพืชเป็นสาเหตุทำให้พืชนั้นๆไม่สามารถเจริญเติบโตได้หรือหยุดชะงักการเจริญเติบโต จนกระทั่งอาจจะทำให้พืชตายได้
หนอนชอนใบ

หนอนชอนใบ

หนอนชอนใบ (Citrus leaf-miner) Phyllocnistis citrella ทำความเสียหายให้กับต้นส้มโดยเฉพาะส้มเขียวหวานในระยะใบอ่อน การทำลายสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหน้าใบและหลังใบ...

อ่านต่อ...