หน้าที่ของธาตุที่ได้จากน้ำและอากาศ

ธาตุที่ได้จากน้ำและอากาศ

          1.คาร์บอน (C) ทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืช เช่น แป้ง และ เซลลูโลส พืชได้รับคาร์บอนมากจากการสังเคราะห์แสงโดยรับ คาร์บอนไดออกไซด์มาจากอากาศ และส่วนหนึ่งก็ถูกแปลงเป็นคาร์โบไฮเดรตสำหรับสะสมพลังงาน
          2.ไฮโดรเจน (H) เป็นส่วนสำคัญในการสร้างน้ำตาลและการเติบโตของพืช พืชได้รับไฮโดรเจนส่วนใหญ่จากน้ำ
          3.ออกซิเจน (O) ออกซิเจนเป็นส่วนสำคัญสำหรับกระบวนการหายใจ. กระบวนการหายใจ สร้างสารให้พลังงาน ATP จากการใช้น้ำตาลที่ได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์แสง
พืชสร้างออกซิเจนขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะสร้างน้ำตาล แต่พืชก็ใช้ออกซิเจนในการกระบวนการหายใจเพื่อเปลี่ยนน้ำตาลเป็น ATP
  


อ้างอิง  

คาร์บอน,ไฮโดรเจน,ออกซิเจน  โดย https://th.wikipedia.org/wiki/สารอาหารสำหรับพืช

 
 
 
 

 

 

 

 

 
แสดงความคิดเห็น