เกี่ยวกับเรา

รวมผลฟาร์ม

ruampholfarm

ผู้ก่อตั้งรวมผลฟาร์ม03

ผู้ก่อตั้งรวมผลฟาร์ม

ปรีชา กาญจนาธนเกียรติ

เป็นลูกของเกษตรกรสวนยางพารา และได้ยึดการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาโดยตลอด ด้วยประสบการณ์ทางด้านการทำเกษตรอย่างยาวนาน โดยเฉพาะ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน

นอกจากนี้ ยังมีความสนใจในการปลูกมะพร้าว จึงได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและได้นำระบบร่องน้ำมาใช้ในการปลูก รวมถึงให้ความสำคัญกับการเลือกพันธุ์มะพร้าวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ทนต่อโรคแมลงและ ให้ผลผลิตที่ดีในอนาคต

อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพต่างๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนและปรับสภาพดินอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ผู้ก่อตั้งรวมผลฟาร์ม02

ผู้ดูแลและผู้ก่อตั้งรวมผลฟาร์ม​

ภาณุวิชญ์ คำมาโต

เคยทำงานด้าน computer graphic ในวงการภาพยนตร์ โฆษณา ทั้งไทยและต่างประเทศมาเกือบ 10 ปี และได้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว แต่พอได้มีโอกาสสัมผัสกับการทำเกษตร และสวนผสมผสาน จึงได้ริเริ่มและผลักดันด้านการทำเกษตรปลอดภัย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค

นอกจากนี้ยังมีความสนใจทางด้าน technology และการใช้ sola cell เป็นพลังงานทดแทน รวมถึง social media เพื่อนำมาพัฒนาสวนอีกด้วย

อย่างไรก็ตามยังคงให้ความสำคัญและไม่ลืมที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อจะได้รู้จักคำว่าเกษตรพอเพียงอย่างแท้จริง

ผู้ก่อตั้งรวมผลฟาร์ม

ผู้ดูแลและผู้ก่อตั้งรวมผลฟาร์ม​​

นิตดา กาญจนาธนเกียรติ

หลังจากจบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร, ปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ และได้ทำงานกับองค์กรในช่วงระยะหนึ่ง จึงได้กลับมาสืบสานการประกอบอาชีพของครอบครัวที่มีพื้นเพการประกอบอาชีพเกษตรกรมาอย่างยาวนาน โดยได้มุ่งเน้นด้านการทำเกษตรปลอดภัยและการปลูกพืชผสมผสาน เพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น

-RUAMPHOLFARM-

รวมผลฟาร์มโลโก้

รวมผลฟาร์ม เป็นสวนปลูกพืชผสมผสาน ทั้งมะพร้าวแกง มะพร้าวน้ำหอม ปาล์ม ส้มเขียวหวาน และสวนป่า และได้รวบรวมเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตร หรือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีเกษตร เพื่อมานำเสนอแบ่งปันความรู้ให้กับ เกษตรกรมือใหม่ เกษตรกรทั่วไป จนถึงผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้ด้านการเกษตร