โรคแอนแทรคโนสและใบจุดในส้ม

โรคแอนแทรคโนสและใบจุด

          เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราที่มีอาการคล้ายกัน พบโรคนี้เป็นกับส้มเขียงหวาน ส้มตรา และส้มโอ ใบเป็นโรคจะร่วงเร็วกว่าปกติ ทำให้ต้นทรุดโทรมได้ พบระบาดมากในฤดูฝน ซึ่งมีความชื้นสูงและอุณหภูมิค่อนข้างสูง

อาการของโรค
ทางใบ : ปรากฏอาการชัดเจนบนใบแก่ แผลมีรูปร่างกลมจนถึงรูปร่างไม่แน่นอน สีน้ำตาล- สีน้ำตาลไหม้ กลางแผลมีสีน้ำตาลอ่อน แผลมักแห้งและมีจุดสีดำเล็กๆ จำนวนมากกระจายอยู่ทั่วไป ขอบแผลนูน
ด้านบนของใบส้ม
ด้านล่างของใบส้ม
ทางผล : ลักษณะคล้ายกับทางใบแต่จะมีแผลใหญ่และยาวกว่า ส่วนมากพบแผลเป็นแนวยาวจากบริเวณขั้วผลลงไป
สาเหตุของโรค

โรคแอนแทรคโนสเกิดจากเชื้อรา คอลเลทโตตริคัม Collettotrichum gloeosporiodes Penz.ส่วนโรคใบจุดเกิดจากเชื้อรา ฟิลโลสติคตา Phyllosticta sp.

การป้องกันโรค

– เลือกกิ่งพันธุ์ที่ไม่เป็นโรค

– ตัดแต่งกิ่งหรือส่วนที่เป็นโรคแล้วนำออกจาแปลงมาเผาทำลาย

– ฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา ได้แก่ สารประกอบของทองแดง แมนโคเซบ แคปแทน คาร์เบนดาซิม ซีเนบ เบโนมิล มีไทแรม และมาเนบ เป็นต้น

– ฉีดพ่นไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อรา

 

 

 

เอกสารอ้างอิง

อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล, วิเชียร กำจายภัย สุพัฒน์ อรรถธรรม 

และ นิพนธ์ ทวีชัย. 2527. โรคส้มในประเทศไทย. หจก.ฟันนี่พับบลิชชิ่ง. กรุงเทพมหานคร. 126 หน้า.

แสดงความคิดเห็น